เปลี่ยนภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 
 
 
ชื่อสมาชิก
 
 
รหัสผ่าน
 
 
       
  สมัครขอบอร์ด
  ลืมรหัสผ่าน


Advertisement At Buildboard.com
Advertisement At Buildboard.com
Advertisement At Buildboard.com
Advertisement At Buildboard.com

Name - Last      

-

 
Phone Number

 
       
  
          ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและบอร์ด คุณต้องอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด ข้อตกลงในการให้บริการต่างๆ ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลง และระเบียบ การใช้บริการของ BuildBoard.com ซึ่ง สมาชิกทุกท่าน จะต้องทำความเข้าใจ ยอมรับ และปฎิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

:: ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการกับ Homepage หรือ Web site ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม

:: ไม่อนุญาตให้มีการนำบริการ ของ BuildBoard.com ไปขายบริการต่อ โดยคิดมูลค่า การให้บริการ ในรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง BuildBoard.com ก่อน

:: ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา, Link, รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ที่เกิดจากการใช้บริการของสมาชิก ความรับผิดชอบของเนื้อหาเหล่านั้น จะต้องเป็นของสมาชิกท่านนั้นๆ เท่านั้น ทาง BuildBoard.com จะไม่รับผิดชอบ ต่อข้อมูลใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของสมาชิก แต่จะให้ความร่วมมือ ในการป้องกัน ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น ต่อสมาชิก และบุคคลหรือองค์กร อื่นๆ

:: หากมีการตรวจสอบ จากทีมงานและพบว่ามีการ ละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์การให้บริการ แก่สมาชิกท่านนั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้ง ก่อนล่วงหน้า

:: หากมีการตรวจสอบ จากองค์กรภายนอกใดๆ ที่มีสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎหมาย พบว่าสมาชิกท่านใด มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์การให้บริการ แก่สมาชิกท่านนั้น และขอสงวนสิทธิ์ ในการให้ข้อมูลที่สมควรต่างๆ ของสมาชิก แก่องค์กร นั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งก่อนล่วงหน้า

:: ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และข้อมูลต่างๆในการเป็นสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงการค้าใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ เมื่อมีการกระทำที่ขัดต่อ ข้อกฎหมาย และมีหน่วยงานที่มีสิทธิ์ ตามกฎหมาย ร้องขอข้อมูลเหล่านั้น ทีมงานจำเป็นจะต้องให้ ความร่วมมือกับองค์กรเหล่านั้น ในการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก ที่กระทำผิด

:: ในกรณีที่มีปัญหา ทำให้สมาชิกไม่สามารถใช้บริการได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ ปัญหาทางเทคนิค หรือจากภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น กระแสไฟฟ้าตก, อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขัดข้อง, อุปกรณ์เก็บข้อมูลสูญเสีย, เส้นทางการสื่อสาร มีความขัดข้อง หรือภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม อื่นใด ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ทาง BuildBoard.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก ข้อผิดพลาดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาด หรือปัญหาใดในขณะใช้บริการ กรุณาติดต่อมาที่ webmaster@buildboard.com

:: ขอสงวนสิทธิ์ในการ ติดป้ายโฆษณา ในตำแหน่งที่ BuildBoard.com ได้ทำการตกลงไว้กับ ผู้ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาระบบ

         ข้อตกลงในการให้บริการต่างๆเหล่านี้ เป็นข้อตกลงและระเบียบ การใช้บริการของ BuildBoard.com ซึ่งสมาชิกทุกคน จะต้องทำความเข้าใจ ยอมรับ และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะถือว่าสมาชิกทุกคนที่ใช้บริการของ BuildBoard.com เข้าใจและยอมรับข้อตกลงและพร้อมที่จะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Check if you agree this condition.

 
Advertisement At Buildboard.com
Advertisement At Buildboard.com
Advertisement At Buildboard.com
Advertisement At Buildboard.com© 2003-2005 BuildBoard All Rights Reserved. Terms of Uses.