เปลี่ยนภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
thai  For Thailand
        Buildboard.com เป็นเว็บที่ให้บริการ ฟรีเว็บบอร์ดที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก มีฟังก์ชันสำหรับใช้งานมากมาย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานบอร์ดที่มีความสามารถมากขึ้นและมีเนื้อที่มากขึ้น สามารถส่งข้อมูลต่างๆ มาให้เรา เพื่อให้ทางเราพิจารณาตรวจสอบ แล้วทางเราจะแจ้งกลับหลังจากนั้นครับ

เปรียบเทียบคุณสมบัติ
คุณสมบัติ Free Pro A Pro B Pro C
 • ค่าบริการ
 • ฟรี 3,000 บาท/ปี 500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี
 • ระบบสมาชิก
 • มี มี มี มี
 • ระบบปรับแต่งหน้าจอ
 • มี มี มี มี
 • ใส่โลโกของบอร์ด
 • ได้ ได้ ได้ ได้
 • โพสต์รูป - โพสต์รูปได้ใหญ่ที่สุดขนาด
 • 500 KB 500 KB 500 KB 500 KB
 • โพสต์ไฟล์ - โพสต์ไฟล์ได้ใหญ่ที่สุดขนาด
 • 500 KB 1 MB 1 MB 1 MB
 • จำนวนเนื้อที่รวมทั้งหมดของบอร์ด (Free+VIP)
 • 50 MB 500 MB 100 MB 200 MB
 • ค่าบริการสำหรับเนื้อที่ที่เพิ่มขึ้น 1 MB ละ
 • - 1 บาท/Month 1 บาท/Month 1 บาท/Month
 • บอร์ดจะถูกลบถ้าไม่มีการใช้งาน
 • มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
 • เพิ่ม HTML ที่ส่วนกลางและด้านล่างของตารางบอร์ด
 • - ได้ ได้ ได้
 • ฟังก์ชันการลบกระทู้แบบหลายกระทู้พร้อมกัน
 • - ได้ ได้ ได้
 • ฟังก์ชันการลบสมาชิกแบบหลายคนพร้อมกัน
 • - ได้ ได้ ได้
 • จำนวนผู้ใช้งานในบอร์ด
 • 150 300 300 300
 • จำนวนสมาชิกในบอร์ด
 • 1000 3000 3000 3000
 • จำนวนตัวอักษรของลายเซ็น
 • 250 1000 1000 1000
 • ฟังก์ชัน (เปิด/ปิด) บริการบอร์ด
 • - ได้ ได้ ได้
 • ฟังก์ชัน (เปิด/ปิด) การสมัครสมาชิกในบอร์ด
 • - ได้ ได้ ได้
 • ระบบป้องกันโปรแกรมโพสต์อัตโนมัติ
 • มี มี มี มี
 • โฆษณาในบอร์ด ตำแน่งบนสุดและล่างสุด
 • มี มี มี มี
 • โฆษณาในบอร์ดแบบ popup
 • มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
 • เพิ่ม HTML ที่ส่วนบนของเพจ
 • - ได้ ได้ ได้
 • [เปิด/ปิด] ส่วนบนของเพจ (ตำแหน่งของโลโก)
 • - ได้ ได้ ได้


  ส่งข้อมูลเพื่อ Upgrade บอร์ดเป็น Professional Board                       [english][thai]
  ชื่อ-นามสกุล
  อีเมล์
  เบอร์โทรศัพท์
  BoardID  ตัวเลขหลัง id บนลิงค์
  Host
  Upgrade to
  เพิ่มเนื้อที่พิเศษ  MB  Calculate
  จำนวนเดือน
  ข้อความอื่นๆ
  (ให้แจ้งชื่อโดเมนที่นี่)

  Key Number:

   Fill 5 Keys
   
   
  *** การอัพเกรดบอร์ดจะมีค่าบริการตามที่คุณเลือก
  *** ถ้าต้องการเช็คราคา สามารถกดที่ Calculate เพื่อคำนวณได้
  *** โปรดกรอกข้อมูลจริง เพราะทางเราจะนำข้อมูลนั้นไปตรวจสอบบอร์ดอย่างละเอียด


  © 2003-2004 BuildBoard All Rights Reserved. Terms of Uses.