[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
 Home    สมัครสมาชิก    แก้ไขข้อมูลส่วนตัว    คำถามที่พบบ่อย  
 แก้ไขลักษณะหน้าจอ    ข้อความส่วนตัว    สมาชิกในบอร์ด    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 


แจ้งปิดบริการเว็บบอร์ดเป็นการถาวร หลังจากวันที 1 กรกฎาคม 2559 ขอบคุณสำหรับการใช บริการของเราครับ


Politic & Law Index : Politic & Law : ค่าแรงขั้นต่ำ
 
Politic & Law เว็บบอร์ด  ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม. เข้าสู่ระบบ.
  
ผู้ที่โพสต์ ค่าแรงขั้นต่ำ
khonthai


โพสต์: 1
สมัครเมื่อ: 10/06/2015-11:28
โพสต์เมื่อ: 10/06/2015-11:41 GMT+7  
กรุณานำเรียน ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้อง
ค่าแรงขั้นต่ำ
บทความนี้ มุ่งหมายที่จะสร้างความเข้าใจ และเป็นข้อคิดข้อพิจารณาให้กับบุคคลบางบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เพื่อจะได้ไม่ทำตัวเป็นเครื่องมือของกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพล แลจะยังสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกันในด้านค่าจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ใช้แรงงานในอันที่จะดำรงชีพได้อย่างเป็นสุข ไม่อัตคัดขัดสน ในระดับหนึ่ง
ค่าจ้างแรงงาน ของผู้ใช้แรงงานนั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญ ของตัวผู้ใช้แรงงานเอง และตัวผู้ประกอบการผู้ที่ต้องอาศัยผู้ใช้แรงงานในการผลิต หรือประกอบกิจการ
การผลิต หรือการประกอบการของแต่ละกิจการ ย่อมแตกต่างกันไป บ้างก็ผลิตหรือขาย หรือประกอบกิจการค้าขายสินค้าที่สามารถขายได้เร็วขายได้มาก มีระยะเวลาการขายที่รวดเร็ว ขายได้ตลอดปี ,บ้างก็ผลิตหรือขาย หรือประกอบกิจการ ค้าขายสินค้าที่ขายได้ตามฤดูกาล มีระยะเวลาการขายไม่รวดเร็ว ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ของผู้ซื้อ, บางกิจการ ก็ผลิตหรือขาย หรือประกอบกิจการ ค้าขายสินค้าที่ขายได้ช้า มีระยะเวลาการขายที่เชื่องช้า ถึงช้ามาก ซึ่งในการประกอบกิจการที่ได้กล่าวไปข้างต้น บ้างก็ต้องจ้างผู้ใช้แรงงาน บ้างก็ไม่จ้างผู้ใช้แรงงาน
สถานประกอบกิจการแต่ละชนิดที่ต้องจ้างผู้ใช้แรงงานดังที่ได้กล่าวไป ตั้งแต่ระดับโรงงานใหญ่ๆ ไปจนระดับรากหญ้า ค้าส่ง ค้าปลีก ที่ต้องจ้างผู้ใช้แรงงาน จะให้ค่าจ้างแรงงานเป็นระดับเดียวกัน คงเป็นไปได้ยาก เพราะยังมีปัจจัยหลายๆด้านเป็นสิ่งประกอบปัจจัยเหล่านั้น บ้างก็ควบคุมได้ บ้างก็ควบคุมไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ ความต้องการจะซื้อ,ความต้องการจะขาย เงินทุน วัตถุดิบ ฯลฯ ถ้าเป็นโรงงานใหญ่หรือบริษัทห้างร้านที่มั่นคงก็ย่อมสามารถจ้างผู้ใช้แรงงานโดยให้ค่าแรงขั้นต่ำได้ แต่ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านปานกลางหรือเล็ก ก็อาจสามารถให้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำได้ หรือ บางบริษัทห้างร้าน ก็ไม่สามารถให้ได้ ขึ้นอยู่กับรายได้ของการประกอบกิจการนั้นๆ
การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ เป็นแนวคิดของข้าพเจ้า เขียนเผยแพร่เมื่อครั้งรัฐบาล มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ประมาณว่า “ เป็นความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างแรงงานของผู้ใช้แรงงานตั้งแต่แรก ไม่กำหนดให้มีค่าจ้างแรงงานเท่ากันทั่วประเทศ แทบแก้ไขไม่ได้ เวลาขึ้นค่าแรงก็ขึ้นค่าแรงไม่เท่ากัน แต่เวลาขึ้นราคาสินค้า ขึ้นราคาเท่ากัน และ/หรือ ขึ้นราคามากกว่าส่วนกลาง ไม่ยุติธรรมต่อผู้ใช้แรงงานในต่างจังหวัด”
ค่าแรงขั้นต่ำ ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องเท่ากันทุกพื้นที่ แต่ผู้จ้างจะมีความสามารถจ้างได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ตามศักยภาพตามขนาด ตามประเภทของแต่ละสถานประกอบการ ตามลักษณะของกิจการว่าอยู่ในระบบประกันสังคม หรือไม่อยู่ในระบบฯลฯ อีกทั้งขึ้นอยู่กับรายได้ของสถานประกอบการนั้นๆ และเกี่ยวข้องกับปัจจัยอันได้แก่สภาพสภาวะจิตใจและสถานะทางการเงิน ของเจ้าของสถานประกอบการนั้นๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น
การที่บุคคลบางบุคคลแสดงความเป็นเครื่องมือของกลุ่มนายทุน ออกมาแสดงความคิดความเห็น กล่าวถึงเรื่องที่จะกลับไปใช้การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำแบบเดิมนั้น เป็นการไม่สมควร และไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะราคาสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนในปัจจุบันมีราคาเท่ากันทั่วประเทศ หรือบางชนิดในต่างจังหวัด มีราคาสูงกว่า , สินค้าบางชนิด เมื่อก่อนนี้อาจมีราคาต่ำกว่า เพราะทำในพื้นที่ แต่ปัจจุบันมีราคาเท่ากัน(ตามราคากลาง)หรือสูงกว่า เช่น เนื้อหมู ไก่ วัว (ส่งไปขายประเทศจีนเยอะ คนไทยต้องบริโภคเนื้อวัวในราคาที่แพงขึ้นมาก) สินค้าการเกษตรบางชนิดที่ผลิตได้ในพื้นที่ อาจมีราคาถูกอยู่บ้าง( มีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้าปลีกรับสินค้าทางการเกษตรมาขายต่อ) แต่ราคาก็ไม่ถูกมากนัก เพราะผู้ผลิตหรือผู้ค้าขายก็ล้วนมีภาระที่จะต้องใช้สอยในเรื่องอื่นๆที่มีราคาสูง
การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ เป็นผลดีต่อประชาชนผู้ใช้แรงงาน บางกิจการที่จำเป็นต้องจ้างผู้ใช้แรงงาน อาจให้ค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่บ้าง(ที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม) ก็พอยอมได้ และเป็นความยินยอมของทั้งผู้จ้างและผู้ถูกจ้าง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไป ถ้าหากขืนไปกำหนดค่าแรงขั้นต่ำแบบเก่า จะเกิดความวุ่นวายเดือดร้อน เพราะผู้ประกอบการต่างๆ ก็ย่อมอยากลดต้นทุน ประชาชนผู้ใช้แรงงานก็อยากจะได้ค่าแรงที่เป็นธรรมไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ และผู้ใช้แรงงานอาจจะถูกกดขี่โดยกลุ่มนายทุนเหมือนเดิมอีก การกำหนดให้มีค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศนั้นดีแล้ว เวลาปรับขึ้นก็ปรับขึ้นเท่ากัน จะได้ไม่มีความเหลื่อมล้ำ กิจการไหนมีศักยภาพ มีสถานะทางการเงินดี ตามการประกอบกิจการ ก็ย่อมสามารถจ้างผู้ใช้แรงงานตามกำหนดค่าแรงขั้นต่ำได้ กิจการไหนมีศักยภาพน้อย มีสถานะทางการเงินน้อย ก็จ้างผู้ใช้แรงงานตามความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
ปัจจัยในการกำหนดค่าจ้างแรงงานนั้นมีมากมายหลายปัจจัย ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือสภาพสภาวะจิตใจของเจ้าของกิจการและผู้ใช้แรงงาน ปัจจัยอื่นอันเกี่ยวกับการผลิตหรือค้าขายก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันประกอบกัน จึงจะสามารถทำให้ทั้งผู้จ้างและผู้ใช้แรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข
จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์ (ผู้เขียน)
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
  ชมข้อมูลของ khonthai      แก้ไข/ลบ กระทู้นี้   ตอบกลับด้วย quote


Reply Zone
เกี่ยวกับการโพสต์ สมาชิกทั้งหมด สามารถโพสต์
ชื่อ/อีเมล์:
ข้อความ:

แท็กพิเศษ:
ลักษณะอารมณ์:
All Smilies
การทำงานเสริม: ไม่ใช้งาน HTML ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน แท็กพิเศษ ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน ลักษณะอารมณ์ ในการโพสต์นี้
แสดงลายเซ็น

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
ห้ามใช้งานกระทู้นี้ ย้ายกระทุ้นี้ ลบกระทู้นี้ กระทู้ปักหมุด

© 2003-2019 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Contact Us.